شرکتهای داخلی تامین کننده مواد پلیمری

شرکتهای داخلی شرکتهای پتروشیمی تولید کننده مواد پلیمری

جهت مشاهده اطلاعات کامل تولید کنندگان داخلی به سایت انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی مراجعه نمایید.

. پتروشیمی آبادان

. پتروشیمی لاله

. کربن ایران

. پتروشیمی بندر امام (پتروشیمی خوارزمی، پتروشیمی کیمیا، پتروشیمی فرآورش، پتروشیمی بسپاران، پتروشیمی آب نیرو)

. پتروشیمی کاویان

. پتروشیمی کردستان

. پتروشیمی مهاباد

. پتروشیمی لرستان

. پتروشیمی جم

. پتروشیمی اصفهان

. پتروشیمی مروارید

. پتروشیمی فناوران

. پتروشیمی باختر

. پتروشیمی زاگرس

. پتروشیمی تبریز

. پتروشیمی پردیس

. پتروشیمی سلمان فارسی

. پتروشیمی اندیمشک

. پتروشیمی خارگ

. پتروشیمی مارون

. شیمی بافت

. نوید زر شیمی

. فرسا شیمی

. پتروشیمی فارابی

. پلیمر آریا ساسول

. پتروشیمی شازند(اراک)

. پتروشیمی امیرکبیر

. پلی استر یزد

. پتروشیمی بوشهر

. پتروشیمی خراسان

. پتروشیمی پارس

. دی پلیمر آریا

. شرکت مولدان صنایع شیمی

. پتروشیمی پلی نار

. پتروشیمی مسجد سلیمان

. پتروشیمی اردبیل

. پلیمر کرمانشاه

. پتروشیمی ارومیه

. پتروشیمی کرمانشاه

. پتروشیمی غدیر

. پلی پروپیلن جم

. پتروشیمی رجال

 یا به سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی مراجعه نمایید.

Comments are closed.