فروش ویژه: الیاف ویسکوزی

گروه محصول الیاف ویسکوزی گرید ظرافت ۱٫۵ den طول برش ۳۸mm قوام ۲٫۷ تولید کننده South Pacific قیمت — حداقل میزان سفارش ندارد تاریخ اعتبار ۳۰/۷/۹۲